voor de akkerbouw van morgen

Gedragscode Datagebruik kan worden onderschreven

Vanaf nu kunnen bedrijven en organisaties zich ertoe verbinden de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw toe te passen. Dit kan door middel van het indienen van een ondertekende zelfverklaring.

Teelt, handel en verwerking in de akkerbouw hebben begin dit jaar de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw gelanceerd. Deze gedragscode bevat spelregels die gelden voor data, het opslaan van data en het uitwisselen van data tussen telers enerzijds en leveranciers of afnemers van telers anderzijds. Bedrijven en andere organisaties die hebben bevestigd de gedragscode te zullen toepassen mogen het speciaal hiervoor ontwikkelde logo voeren. Op de website van BO Akkerbouw verschijnt binnenkort een lijst van bedrijven die de gedragscode hebben onderschreven.

Brancheorganisatie Akkerbouw | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer | tel: 079 3030 330 | info@bo-akkerbouw.nl