voor de akkerbouw van morgen

VERPLICHTE REGISTRATIE

Verplichte registratie en gegevensverstrekking voor collectief akkerbouwonderzoek doet u zo

Iedere landbouwer die aardappelen, granen en suikerbieten teelt, is verplicht bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor collectief akkerbouwonderzoek. Onderzoek dat akkerbouwers gezamenlijk financieren, gaat over gewasoverschrijdende thema’s, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid. Stuk voor stuk zaken die bepalend zijn voor de toekomst van de akkerbouw en waar akkerbouwers goed onderbouwde keuzes in willen maken.

Om de verschuldigde onderzoeksbijdrage te kunnen bepalen, is iedere teler van aardappelen, granen en suikerbieten verplicht zich te registreren bij BO Akkerbouw. De Minister van Economische Zaken heeft daarom een registratieregeling verbindend verklaard. Via deze regeling worden telers verplicht om zich direct of indirect bij BO Akkerbouw te registreren. Dat kan op twee manieren:

Het eenvoudigst is in de Gecombineerde opgave BO Akkerbouw te machtigen toegang te krijgen tot uw areaalgegevens. Dit kan door de vraag over het verstrekken van machtigingen aan erkende brancheorganisaties in het onderdeel “Over deze opgave” met “ja” te beantwoorden. Op basis van deze gegevens kan de verplichte onderzoeksbijdrage worden vastgesteld.

U kunt zich ook registreren en areaalgegevens verstrekken door het inzenden van een volledig ingevuld en ondertekend “Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking“. Omdat het verstrekken van een machtiging bij RVO.nl voor BO Akkerbouw administratief de eenvoudigste en dus de goedkoopste manier is om de vereiste gegevens te verkrijgen, ontvangen telers die de gegevens verstrekken via een machtiging bij RVO een betalingskorting van € 50,- (maar nooit meer dan het factuurbedrag) op de factuur voor de financiële bijdrage.

Klik hier voor meer informatie over het programma Onderzoek en Innovatie en veelgestelde vragen.

Brancheorganisatie Akkerbouw | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer | tel: 079 3030 330 | info@bo-akkerbouw.nl