Milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt

Inzet

Duurzaamheidsinspanningen en de impact van deze inspanningen concreet maken.

Ecoploeg_1016 BO Akkerbouw

Acties

  1. Vernieuwen module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB)
  2. Marktpositie versterken
  3. Inzicht in residu-cijfers
  4. Inzicht in milieu-impact

Voortgang

Voor de status van deze acties, zie de meest recente voortgangsrapportage (voorjaar 2021).