Precisielandbouw en vergroening middelenpakket

Inzet

Een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact. Dit willen we bereiken door gewasbeschermingsmiddelen op maat toe te dienen met behulp van precisielandbouwmethoden. Ook zetten we in op vergroening van het middelenpakket.

Gewasbescherming_1094_BOAkkerbouw

Acties

  1. Precisielandbouw: invulling Nationale Proeftuin en Agenda Precisielandbouw
  2. Precisielandbouw: gebruik in praktijk en demonstratie- en praktijkproefprojecten
  3. Datagebruik: beheer en bescherming data in datacoöperatie
  4. Middelengebruik: sectorafspraken reductie emissie en toepassen driftarme technieken
  5. Middelengebruik: opstellen sectorrichtlijnen erfbetreders over zorgvuldig gebruik middelen en inzet technieken
  6. Milieu-impact: verlagen door (chemische) middelen met hoge impact te vervangen door biologische bestrijding en middelen met lagere impact

Voortgang

Voor de status van deze acties, zie de meest recente voortgangsrapportage (voorjaar 2021).