Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Netwerk van en voor akkerbouwers

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) is een netwerk van en voor akkerbouwers, die met elkaar van gedachten wisselen en elkaar inspireren over zaken zoals duurzaam bodembeheer, precisielandbouw, weerbare teeltsystemen en biodiversiteit. Het DPA functioneert onder de vlag van BO Akkerbouw. Stimuland coördineert de ondernemersgroepen. Sinds 2022 is het netwerk actief.

Kennisverspreiding tussen akkerbouwers en andere partijen

Het DPA richt zich op kennisontwikkeling en -verspreiding tussen akkerbouwers, maar ook naar betrokken partijen in de sector. Het doel van DPA is het stimuleren en faciliteren van kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen akkerbouwers én partijen rondom de akkerbouwers.

Werkwijze DPA

DPA heeft na uitgebreid onderzoek bestaande uit een enquête en interviews onder akkerbouwers een werkwijze opgesteld en geïntroduceerd. De concept werkwijze lees je hier.

Zonnebloemen bij akker 1145 BO Akkerbouw

Meerwaarde van het DPA voor (groepen van) akkerbouwers

  1. Je bent onderdeel van een interessant netwerk van telers, waarbij ook veel contact is met relevante partijen rondom de akkerbouwers.
  2. Je gaat samen met andere akkerbouwers op een praktische manier werken aan specifieke thema’s of doelen die relevant zijn voor uw (unieke) bedrijf.
  3. Je hebt meer toegang tot praktijkervaringen van andere telers en onderzoeken van onder andere BO Akkerbouw. Deze kennis en ervaring kan vervolgens weer toegepast worden op het eigen bedrijf.
  4. Je kunt deelnemen aan regio-overstijgende excursie(s) en/ of een landelijke inspiratiedag.
  5. Je zit dicht bij het vuur wat betreft onderzoek en beleid:
    • Je kunt in een vroeg stadium betrokken worden bij relevante onderzoeken.
    • Het streven is om aan beleidsmakers te laten zien wat in de praktijk werkt en wat niet.
  6. Je wordt als groep ontzorgd in administratieve en organisatorische zaken.

Samenwerking tussen BO Akkerbouw en Stimuland

Het DPA functioneert onder de vlag van BO Akkerbouw. Stimuland treedt op als coördinator, die de ondernemersgroepen ondersteunt en informeert.

Nieuwsbrieven

Door middel van digitale nieuwsbrieven worden deelnemers 4 keer per jaar op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in het DPA. Dit is toegespitst op de actualiteiten en activiteiten in het praktijknetwerk: waar zijn andere groepen mee bezig, openstaande subsidieregelingen, maar ook resultaten en ervaringen van (lopende) projecten bij telers uit het DPA.

Contact DPA

Heeft u vragen, wilt u meer weten over het DPA of zelfs deelnemen? Stuur een e-mail naar dpa@bo-akkerbouw.nl.