Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Netwerk van en voor akkerbouwers

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) is een netwerk van en voor akkerbouwers, die met elkaar van gedachten wisselen en elkaar inspireren over zaken zoals duurzaam bodembeheer, precisielandbouw, weerbare teeltsystemen en biodiversiteit. Dit kennisnetwerk is sinds 2021 actief en wordt gefaciliteerd door BO Akkerbouw. DPA borduurt voort op het netwerk van Stichting Veldleeuwerik.

Het netwerk wordt ondersteund door relevante partijen rondom akkerbouwers: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Wageningen University & Research, Delphy, Vertify, TKI Agri & Food, LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Provincie Groningen, IRS, NAJK, Proefboerderij Rusthoeve, Louis Bolk Instituut, CZAV, VAVI, Het Comité van Graanhandelaren en Cosun.

Kennisverspreiding tussen akkerbouwers en andere partijen

Het DPA richt zich op kennisontwikkeling en -verspreiding tussen akkerbouwers, maar ook naar betrokken partijen in de sector.

Zonnebloemen bij akker 1145 BO Akkerbouw

Meerwaarde van het DPA voor (groepen van) akkerbouwers

  • Je bent onderdeel van een interessant netwerk van telers, waarbij ook veel contact is met relevante partijen rondom akkerbouwers.
  • Je gaat samen met andere akkerbouwers op een praktische manier werken aan specifieke thema’s of doelen die relevant zijn voor jouw (unieke) bedrijf.
  • Je hebt meer toegang tot praktijkervaringen van andere telers en tot resultaten van onderzoeken van onder andere BO Akkerbouw. Deze kennis en ervaring kun je vervolgens weer toepassen binnen jouw bedrijfsvoering.
  • Je kunt deelnemen aan regio-overstijgende excursie(s) en/of een landelijke inspiratiedag.
  • Je zit dicht bij het vuur wat betreft onderzoek en beleid:
    • Je kunt in een vroeg stadium betrokken worden bij relevante onderzoeken.
    • Het streven is om aan beleidsmakers te laten zien wat in de praktijk werkt en wat niet.
  • Je wordt als groep ontzorgd in administratieve en organisatorische zaken.

Nieuwsbrieven

Door middel van digitale nieuwsbrieven worden deelnemers 4 keer per jaar op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in het DPA. Dit is toegespitst op de actualiteiten en activiteiten in het praktijknetwerk: waar zijn andere groepen mee bezig, openstaande subsidieregelingen, maar ook resultaten en ervaringen van (lopende) projecten bij telers uit het DPA.

Contact DPA

Heb je vragen of wil je deelnemen? Stuur een e-mail naar dpa@bo-akkerbouw.nl.