Keurmeesters aardappelen

Keurmeesters spelen een belangrijke rol in de keten. De aardappelprijs is mede afhankelijk van de kwaliteit. De aardappelsector wil dat gekwalificeerde mensen de keuring uitvoeren en hiervoor een eed afleggen. BO Akkerbouw verzorgt de procedure en de beëdiging van de keurmeesters voor de keuring van consumptie- en industrieaardappelen. De procedure is geregeld in de Regeling keurmeester aardappelen 2016. Deze regeling waarborgt een kwaliteitskeuring.

Aardappelendichtbij_1038 BO Akkerbouw LIEVER NIET GEBRUIKEN

Aanvragen beëdiging

Keurmeesters die in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze met goed gevolg een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd, kunnen een verzoek tot beëdiging indienen. Dat kan met behulp van deze modelbrief.

Lijst met beëdigde keurmeesters

Telers kunnen controleren of hun partij gekeurd is door een beëdigd keurmeester. De lijst met beëdigde keurmeesters treft u hier aan.