Programma Onderzoek en Innovatie

Meer dan 10.000 telers van aardappelen, suikerbieten, granen en diverse andere akkerbouwgewassen staan dagelijks voor uitdagingen. Neem alleen al de gezondheid van het product met alle factoren die daarop van invloed zijn. Kennis is de sleutel! BO Akkerbouw voert daarom het programma Onderzoek en Innovatie uit.

Aardappelenpoten_windmolens_1111_BOAkkerbouw

Basis voor iedere teelt

Het programma Onderzoek en Innovatie voorziet in onderzoek, innovatie en kennisverspreiding op gewas- en ketenoverschrijdende onderwerpen. Het gaat om onderwerpen die meestal een complexe achtergrond hebben. Denk aan onderzoek naar een gezonde bodem, goede bemesting, bodem- en plantweerbaarheid en plantgezondheid. Thema’s die de basis zijn van iedere teelt!

"Krachten bundelen en zaken oppakken die verder reiken dan het individuele akkerbouwbedrijf. Dat is wat we als BO Akkerbouw doen. Een goed rendement voor u als ondernemer is het uitgangspunt bij al onze activiteiten."

Projecten uit het programma Onderzoek en Innovatie zijn vaak meerjarig, kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Juist daarom is het belangrijk dat akkerbouwers gezamenlijk bijdragen. Iedere teler heeft baat bij de kennis die uit het programma voortvloeit. BO Akkerbouw zorgt ervoor dat de kennis weer terechtkomt op de plek waar die thuishoort: het akkerbouwbedrijf.

Het programma Onderzoek en Innovatie wordt gefinancierd met een bijdrage over iedere hectare waarop akkerbouwers aardappelen, suikerbieten en granen telen. Zo worden de kosten eerlijk verdeeld. Door bijdragen van andere partijen en de Topsectoren wordt het totale projectenbudget fors verhoogd. Afgelopen jaren kon de bijdrage van akkerbouwers zelfs ruimschoots worden verviervoudigd.

Actieve bijdrage

Akkerbouwers kunnen zelf ideeën aanleveren voor onderzoek en meebeslissen over de toekenning van het beschikbare geld voor onderzoek. BO Akkerbouw doet hiervoor periodiek een oproep. Ideeën voor onderzoek worden uitgewerkt tot projecten en voorgelegd aan het Digipanel van BO Akkerbouw bestaande uit meer dan 300 actieve akkerbouwers.

Voor de beste ideeën maken onderzoeksinstellingen voorstellen waarover bestuurders van LTO, NAV en NAJK zich buigen. Samen maken zij een keuze welke voorstellen in aanmerking komen voor financiering. In de uitvoering en begeleiding van de onderzoeken hebben akkerbouwers een belangrijke rol.