Ruimte voor de Nieuwe Akker

De akkerbouw heeft Nederland veel te bieden: gezonde voeding, een weids landschap en ondernemers die blijven vernieuwen en oplossingen aandragen voor (maatschappelijke) problemen. Onder het motto Ruimte voor de Nieuwe Akker vragen BO Akkerbouw en haar veertien leden hier aandacht voor. Dat gebeurt onder meer via campagnes op X, LinkedIn en (digitale) reclameborden in Den Haag.

Perspectief van de Nederlandse akkerbouw

BO Akkerbouw en haar leden zien de volgende zeven richtingen voor perspectief van de Nederlandse akkerbouw:

  • Duurzaam voedsel
  • Biobased materialen
  • Eiwittransitie
  • Groene energie
  • Biodiversiteit & landschap
  • Circulaire samenleving
  • Klimaatbestendige omgeving

Download 'Ruimte voor de Nieuwe Akker!'

Perspectief van de Nederlandse akkerbouw

Campagnewebsite

Op de campagnewebsite www.ruimtevoordenieuweakker.nl delen we het verhaal over de Nieuwe Akker. De filmpjes en afbeeldingen uit de campagne zijn gebundeld op de pagina met downloads. Om het verhaal van Ruimte voor de Nieuwe Akker verder brengen, wordt iedereen opgeroepen deze video's, beelden en het verhaal samen met ons te delen.