Ruimte voor de Nieuwe Akker

De akkerbouw heeft Nederland veel te bieden: gezonde voeding, een weids landschap en ondernemers die blijven vernieuwen en oplossingen aandragen voor (maatschappelijke) problemen. Onder het motto Ruimte voor de Nieuwe Akker vragen BO Akkerbouw en haar twaalf leden hier aandacht voor. Dat gebeurt onder meer via campagnes op Twitter, LinkedIn en digitale borden in Den Haag.

Campagnewebsite

Op de campagnewebsite www.ruimtevoordenieuweakker.nl delen we het verhaal over de Nieuwe Akker. De filmpjes en afbeeldingen uit de campagne zijn gebundeld op de pagina met downloads. Om het verhaal van Ruimte voor de Nieuwe Akker verder brengen, wordt iedereen opgeroepen deze video's, beelden en het verhaal samen met ons te delen.