Teeltvoorschriften

Het voorkomen en beheersen van ziekten en plagen in de akkerbouw is van groot belang. Op verzoek van telers zijn hiervoor in het verleden door het Landbouwschap en (Hoofd)productschap Akkerbouw regels opgesteld. De zogenaamde teeltvoorschriften. Deze regels zijn na de opheffing van de productschappen in 2014 opgenomen in de regelingen onder de Plantgezondheidswet, Zaaizaad- en plantgoedwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Bij het opnemen van de teeltvoorschriften in de wettelijke regelingen, is afgesproken dat telers en eventueel andere betrokken organisaties in de keten het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kunnen verzoeken om actualisatie van de teeltvoorschriften. Bij de onderlinge afstemming en het aanbieden bij het ministerie van LNV speelt BO Akkerbouw een belangrijke rol als aanspreekpunt voor het agrarische bedrijfsleven.

"Teeltvoorschrift: van en voor de sector"

Aardappelveld_1036 BO Akkerbouw

De teeltvoorschriften hebben betrekking op de volgende gewassen/onderwerpen:

Uitvoering en handhaving

De teeltvoorschriften akkerbouw en tuinbouw staan op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en op de website van de NAK. De NVWA is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving. Zij schakelen daarvoor keuringsdiensten (NAK, BKD en Naktuinbouw) in.