KoM | Beter Bodembeheer bij de hand

Bodem doorsnede 1137 BO Akkerbouw lr


De publiek-private samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer en vele andere onderzoeken hebben sinds 2013 bodemkennis vergaard die bijdraagt aan deze doelen. Dit Kennis op Maat (KoM)-project gaat de opgedane kennis ontsluiten voor akkerbouwers, adviseurs, docenten en studenten.

Het project zet zich samen met Crkls, Groen Kennisnet, en vele partners in voor een kennisdatabase en website op mbo- en hbo-niveau. Het gaat om digitale en fysieke handboeken met de thema’s Bodembiologie & ziektewering en Grondbewerking. Het al bestaande Handboek Groenbemesters wordt op dezelfde manier ontsloten. De kennis moet goed vindbaar zijn en verrijkt worden met links naar tools en bestaande kennisproducten, zoals flyers, video’s en infographics.

Het project richt zich verder op kennisoverdracht door middel van masterclasses en presentaties op praktijkdagen van partners in het project.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food

TOTAAL €300.000
BO €71.000
LOOPTIJD
2023- 2024
Icon theme bodem
Icon crops all