KoM | Kennis voor de Nieuwe Akker

De akkerbouw zet zich in voor zeven perspectieven die zijn beschreven in de visie Ruimte voor de Nieuwe Akker. Dat zijn duurzaam voedsel, een circulaire samenleving, groene energie, biobased materialen, eiwittransitie, biodiversiteit en landschapsbeheer en als laatste een klimaatbestendige omgeving.

Akkerbouwers hebben praktische kennis nodig om te werken aan deze zeven perspectieven. Dat kunnen resultaten zijn uit recent afgeronde projecten, maar juist ook uit historisch of buitenlands onderzoek. Dit project ontsluit die waardevolle kennis via Groen Kennisnet/Crkls. Dit platform voorziet akkerbouwers van informatie die zij direct in de praktijk kunnen toepassen.

Hoofdfinanciers: Topsector Agri & Food en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Uitvoerder: Wageningen University & Research, Misset

TOTAAL €264.820
BO €87.500
LOOPTIJD
2024 - 2026