KoM | Kennistransfer Plantgezondheid 2.0

Een noodzakelijke omslag in het denken en doen is nodig om te komen tot weerbare planten en teeltsystemen. Hierdoor krijgen ziekten en plagen minder kans, staat de teelt in verbinding met de natuur en voorkomen we emissies. Het KoM-project Kennistransfer Plantgezondheid heeft gezorgd voor het delen van kennis in en tussen de sectoren.

Dit KoM-project Kennistransfert Pantgezondheid 2.0 versnelt de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen en bevordert biodiversiteit door het delen van kennis, het betrekken van adviseurs/erfbetreders en het betrekken van studenten van agrarische opleidingen om ze al tijdens de opleiding bekend te maken met de nieuwe denk- en werkwijze.

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €155.640
BO €46.200
LOOPTIJD
2024 - 2026