icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Plan van Aanpak | AM

Aardappel Knolzetting BO Akkerbouw edit

De ontwikkeling van virulentere populaties Aardappelmoeheid (AM) veroorzaakt grote problemen in de teelt van aardappelen. Om verspreiding en verdere ontwikkeling van deze populaties tegen te gaan, is een overkoepelend Plan van Aanpak opgesteld. Een brede programmering moet ervoor zorgen dat de aardappelteelt op de noordoostelijke zand- en dalgronden kan worden gecontinueerd en dat kwekers tijd krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Het Plan van Aanpak werkt onder meer aan de ontwikkeling van een bodemkwaliteitsplan en een vroege detectietechniek voor virulente populaties. Ook onderzoek naar de aanpak van aardappelopslag en naar het inunderen en saneren van tarragrond zijn onderdeel van het plan.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, HLB

TOTAAL €1.548.000
BO €1.548.000
LOOPTIJD
2017 - 2023
Icon theme bodem
Icon crops potato

Deelprojecten

projecten slider 1 terug
projecten slider 1 verder