Plan van Aanpak | Ditylenchus dipsaci

De schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) neemt de laatste jaren sterk toe, onder meer in de gewassen ui, aardappel en suikerbiet. Daar komt bij dat sinds eind 2019 na een vondst alleen nog partijen (en geen percelen meer) besmet worden verklaard. Het risico op verdere verspreiding neemt daardoor toe. Het Plan van Aanpak beoogt een effectieve beheersing van het probleem. Kennis is nodig om de plaag beter te kunnen voorspellen, beheersbaar te maken en daarmee schade tot een minimum te beperken. Via verschillende projecten worden praktische instrumenten ontwikkeld, waarmee u als teler een geïntegreerd beheersplan kunt ontwikkelen. De schade moet minimaal worden gehalveerd.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, HLB

Gerelateerde projecten

TOTAAL €680.000
BO €508.000
LOOPTIJD
'19
'23