icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Plan van Aanpak | Ditylenchus dipsaci

Aardappelgewas_jong_1115_BOAkkerbouw

De schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) neemt de laatste jaren sterk toe, onder meer in de gewassen ui, aardappel en suikerbiet. Daar komt bij dat sinds eind 2019 na een vondst alleen nog partijen (en geen percelen meer) besmet worden verklaard. Het risico op verdere verspreiding neemt daardoor toe. Het Plan van Aanpak beoogt een effectieve beheersing van het probleem. Kennis is nodig om de plaag beter te kunnen voorspellen, beheersbaar te maken en daarmee schade tot een minimum te beperken. Verschillende projecten ontwikkelen praktische instrumenten, waarmee u als teler een geïntegreerd beheersplan kunt ontwikkelen. De schade moet minimaal worden gehalveerd.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, HLB

TOTAAL €680.000
BO €508.000
LOOPTIJD
2019 - 2023
Icon theme bodem
Icon crops potato
Icon crops bulb
Icon crops onion