Plan van Aanpak | Erwinia

De verspreiding van Erwinia is zorgelijk. De bacterieziekte zorgt voor grote problemen in de aardappelteelt en wordt in verband gebracht met de kwaliteit van pootgoed. De jaarlijkse schade voor de sector wordt geschat op ten minste 25 miljoen euro. Tijd voor een programmatische aanpak, waarmee kennis uit het eerder uitgevoerde Deltaplan Erwinia verder wordt verrijkt. In het vervolgtraject wordt onder meer onderzoek gedaan naar de initiële besmetting van miniknollen, de rol van biofilms, de wijze van oogsten, fysische knolbehandeling, waardplanten en de overleving van ziekteverwekkers in organisch materiaal. Het doel is een effectieve beheersing van het Erwinia-probleem en minimaal een halvering van de schade voor pootgoedtelers.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, NAK

Gerelateerde projecten

TOTAAL €1.600.000
BO €989.000
LOOPTIJD
'18
'23