Project | IPM Glyfosaat

Het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat staat ter discussie. Akkerbouwers passen het onder meer toe bij het onderwerken van groenbemesters, veetelers bij graslandbeheer en vanggewassen. Dit project inventariseert welke haalbare en betaalbare alternatieven er zijn voor genoemde toepassingen. Verder ontwikkelen de partners een stappenplan voor Integrated Pest Management (IPM). In praktijknetwerken delen zij de opgedane kennis.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: LTO Programma’s en Projecten

TOTAAL €215.563
BO €10.000
LOOPTIJD
2021 - 2023