icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Plan van Aanpak | Meloidogyne

Aardappelveld_1087_BOAkkerbouw

De aaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax kunnen grote problemen veroorzaken in de teelt van (poot)aardappelen. Dit doelgerichte Plan van Aanpak moet verdere verspreiding en ontwikkeling voorkomen, zodat de continuïteit van de teelt gewaarborgd blijft. Onderdeel van deze brede aanpak zijn onder meer: waardplantonderzoek, onderzoek naar de vestiging en verspreiding van de aaltjes, inundatie als bestrijdingsmethode, bestrijding door middel van CATT, onderzoek naar resistente (bieten)rassen, een bodemkwaliteitsplan en kennisverspreiding via een brochure en negen video’s. Negen feiten:

  • De schadedrempel van M. chitwoodi/ fallax ligt heel laag en dat maakt het lastig te beheersen
  • M. chitwoodi komt pleksgewijs voor en laat zich heel lastig vinden.
  • Bedrijfshygiëne, telen van niet-waardplanten en intensieve bemonstering zijn belangrijke acties voor een teler in de strijd tegen M. chitwoodi/fallax.
  • Een intensieve bemonstering geeft 95% trefkans om een kleine besmetting te ontdekken.
  • De vindkans bij een intensieve bemonstering is het grootst als de bemonstering plaatsvindt in de herfst na het telen van een waardplant.
  • Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen bij de beheersing van M. chitwoodi/fallax, maar de keuze luistert zeer nauw. Raadpleeg daarom altijd aaltjesschema.nl bij het maken van de juiste keuzes in het bouwplan.
  • Inundatie is een goede manier om grondgebonden problemen aan te pakken.
  • Groenbemesters, industriegroenten en vroeg te oogsten teelten kunnen voorafgaan aan inundatie en een verbetering van het effect geven.
  • Voor een effectieve inundatie is een inundatieduur van 12 tot 14 weken noodzakelijk met een bodemtemperatuur vanaf 16 graden Celsius.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, HLB

Video: Aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax

TOTAAL €1.210.000
BO €1.210.000
LOOPTIJD
2017- 2023
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato

Deelprojecten

projecten slider 1 terug
projecten slider 1 verder