PPS | Betere stal, betere mest, betere oogst

Bemesten_1063_BOAkkerbouw

Hoe kunnen nieuwe meststromen uit de veehouderij beter aansluiten bij de behoefte van akkerbouwers? Dit project richt zich specifiek op het waarde geven aan de meststromen van nieuwe stalsystemen. Het neemt nieuwe stalsystemen, de tussenbewerking én de toepassing in het veld onder de loep. Ook geeft het project aan welke aanpassingen nodig zijn om de waarde te vergroten. De uitkomsten kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw in Nederland.

Uitvoerder: Wageningen University & Research (WUR)
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

Projectpagina WUR: Betere stal, betere mest, betere oogst

TOTAAL €1.460.000
BO €40.000
LOOPTIJD
2021 - 2024
Icon theme bodem
Icon crops all