PPS | Biologische onderdrukking plantparasitaire aaltjes met quarantainestatus

De bodem heeft het vermogen om aaltjes te onderdrukken. Een interessant fenomeen aangezien akkerbouwers kampen met oogstverliezen doordat ze weinig gereedschappen hebben om plantparasitaire aaltjes te bestrijden.

Door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen zijn telers afhankelijk geworden van gewasrotatie en resistente cultivars, maar deze maatregelen zijn lang niet altijd toepasbaar of toereikend. Een nieuwe beheersmaatregel zou zeer welkom zijn. Binnen deze PPS onderzoeken we wat er nodig is om het ziekteonderdrukkend vermogen van de bodem te versterken en in te zetten als maatregel om aaltjes te beheersen.

Dit project is onderdeel van Plan van Aanpak | Meloidogyne. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: HLB, Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €479.000
BO €36.000
LOOPTIJD
2021 - 2024