PPS | Boeren met biodiversiteit

Akkerbouwers kunnen een bijdrage leveren aan het herstellen en versterken van biodiversiteit. Het helpt als telers kunnen zien wat het effect is van de maatregelen die zij nemen op biodiversiteit. In de PPS Boeren met Biodiversiteit wordt een tool ontwikkeld waarmee telers zelf verschillende groepen biodiversiteit kunnen herkennen en monitoren, bijvoorbeeld verschillende soorten insecten, planten en vogels.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €1.689.120
BO €20.000
LOOPTIJD
2022 - 2026