PPS | Bollen, bodem & aaltjes: integraal aangepakt

Bollenteelt 1146 BO Akkerbouw

Aaltjes vormen een van de grootste knelpunten in de teelt van bloembollen. Er is behoefte aan een goed gemeenschappelijk bodembeheer. Dit project ontwikkelt daarom een aaltjesbeheersingsstrategie voor percelen in eigen beheer en voor huurpercelen. De betrokken sectoren, waar de akkerbouw er één van is, krijgen handvatten om actief en doelgericht hun land op duurzame wijze te beheren. De sectoren delen de kosten en inspanningen. Door de beschikbare data van percelen breder te delen, kunt u als teler in overleg met de grondeigenaar slimme bouwplannen maken en gerichte maatregelen nemen. Het onderzoek richt zich op de nog ontbrekende kennis rondom aaltjes die een bedreiging zijn voor de teelt. Daarbij wordt relevante kennis uit eerdere projecten geïmplementeerd.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, Vertify
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €1.440.000
BO €0
LOOPTIJD
2022- 2026
Icon theme bodem
Icon crops all