icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

PPS | Bouwplannen onder klimaatverandering en eiwittransitie

Zaaien_suikerbieten_1060_BOAkkerbouw

Klimaatverandering en eiwittransitie zullen naar verwachting komende decennia grote invloed hebben op het bouwplan. Akkerbouwers krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en de gewenste eiwittransitie vraagt om een hoger aandeel vlinderbloemigen in het bouwplan. Wat betekent dit voor het bouwplan en de vruchtwisseling, en wat zijn de gevolgen voor de bodemkwaliteit en rentabiliteit? In samenwerking met de veehouderij worden voor drie regio’s – centrale zeeklei, zuidoostelijk zandgebied en noordoostelijk zandgebied – de huidige en alternatieve teeltrotaties in kaart gebracht. Deze worden getoetst op gewasopbrengsten, de economische kosten en baten, en de bodemkwaliteit en -gezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €80.000
BO €27.000
LOOPTIJD
2019- 2020
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops all