PPS | Zoetwaterboeren

Als akkerbouwer moet u altijd kunnen beschikken over voldoende zoet water van goede kwaliteit. Zaken als bodemdaling, een slechtere bodemstructuur en verzilting zorgen er echter voor dat zoet water steeds schaarser wordt. Bovendien hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Veel regenval in korte tijd en langdurige perioden van droogte wisselen elkaar af. Dit vraagt om een andere manier van reguleren, beheren, opslaan en (her)gebruiken van water. Zonder daarbij oog te verliezen voor de kwaliteit van het beschikbare water. Dit project richt zich op het ontwikkelen en onderzoeken van robuuste en toekomstgerichte watersystemen in de praktijk. Een representatief akkerbouwbedrijf in Noord-Holland wordt ingericht als expertisecentrum op het vlak van agrarisch waterbeheer. Deze PPS Zoetwaterboeren (voorheen Campus Agrarisch Waterbeheer) biedt oplossingen en handvatten, zodat akkerbouwers als watermanagers hun bedrijf kunnen runnen en flexibel kunnen inspelen op (sterk) wisselende omstandigheden.

Uitvoerder: Vertify
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

Website: Zoetwaterboeren

Projectpagina Vertify: Zoetwaterboeren

Zoetwaterboeren van start

TOTAAL €1.650.000
BO €200.000
LOOPTIJD
2022 - 2026