PPS | Data op orde in de open teelten (DOOPT)

Verbeteren van de datapositie van telers: dat is het doel van de publiek-private samenwerking (PPS) Data op orde in de open teelten (DOOPT). Het project bouwt een fundament voor een betrouwbare manier waarop akkerbouwers data van het eigen bedrijf kunnen opslaan en beheren. Die data kunnen zij inzetten voor hun eigen bedrijfsvoering, maar ook gericht en gecontroleerd delen met anderen.

De PPS bouwt voort op bestaande datasystemen, met oog voor huidige en toekomstige (internationale) ontwikkelingen. Binnen de PPS wordt gewerkt aan een update van de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw en de naleving daarvan. Ook komen er voorstellen voor toezicht op de naleving van de gedragscode en andere relevante regelgeving. Daarnaast is het doel om criteria vast te stellen voor een dataruimte per teler, waarin akkerbouwers hun data beheren. De PPS is een vervolg op de PPS Precisielandbouw 4.0 en past bij de uitgangspunten van de Roadmap ‘Naar een data-ecosysteem in de open teelten’.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

TOTAAL €323.340
BO €34.000
LOOPTIJD
2023 - 2024