PPS | Diagnose-Behandel-Combinaties voor perceelspecifieke beheersing van virulente aardappelmoeheid

Aardappel_gewas_1080_BOAkkerbouw

Resistente rassen vormen het belangrijkste instrument in de strijd tegen aardappelmoeheid (AM). Maar wat als ondanks resistentie aardappelcystenaaltjes toch om zich heen grijpen? Momenteel is in de aardappelteelt sprake van een mogelijke doorbraak van het aaltje Globodera rostochiensis. Opvallend zijn daarbij de perceelspecifieke verschillen in effectiviteit van AM-resistente rassen. Om virulente populaties van dit aaltje te kunnen beheersen, is een nieuwe diagnosemethodiek nodig. Daarmee kunnen telers AM-resistente aardappelrassen selectief toepassen. Nieuwe technieken – zogenaamde Next Generation Sequencing – en zoekalgoritmes bieden perspectief.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak | AM. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, HLB
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €684.000
BO €110.000
LOOPTIJD
2020- 2023
Icon theme technologie
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato