PPS | Duurzame beheersing van bladschimmels

Akkerbouwers kunnen steeds minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten, waardoor de beheersing van bladschimmels een uitdaging is. De inzet van deze publiek-private samenwerking (PPS) is om andere gereedschappen te vinden die passen binnen Integrated Crop Management (ICM). Het gaat onder meer om het testen van laag-risicomiddelen op zowel vatbare als resistente rassen, om schadedrempels en actiedrempels en om betere beslissingsondersteunende systemen.

De PPS werkt samen met telersgroepen en adviseurs om de strategieën te testen en valideren.
Deze PPS is een satelliet van de PPS Akkerbouw op Zand.
De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: IRS, Vertify & Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

TOTAAL €1.379.000
BO €410.500
LOOPTIJD
2023 - 2025