PPS | Duurzame beheersing van onkruiden

Gewasbescherming_1107_BOAkkerbouw

Een goede onkruidbeheersing is essentieel voor de kwaliteit en opbrengst van jouw gewassen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat echter onder druk. Dit vraagt om innovatieve en duurzame methoden die onkruiden effectief bestrijden.

De uitdaging om onkruiden effectief te kunnen beheersen, ook in de toekomst, speelt niet alleen in de akkerbouw. Deze PPS is een samenwerking met de sectoren sierteelt onder glas, bloembollenteelt en melkveehouderij. Het project onderzoekt alternatieve strategieën om onkruiden op een duurzame wijze te beheersen.

Alternatieve methodes

Het project bekijkt niet alleen alternatieve laag-risico middelen voor onkruidbeheersing, maar richt zich ook op de toepassing van onder andere niet-kerende grondbewerking, mulch en compost. Ook is er aandacht voor mechanische en fysische onkruidbestrijding. Verder vindt onderzoek plaats naar digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid en de onkruiddruk te meten. Een hoge vitaliteit geeft de noodzaak weer van een extra behandeling. Tot slot zet het project de eerste stappen in de richting van het gebruik van extracellulair zelf-DNA, waarmee onkruid met onkruid wordt bestreden. Het blijft in deze PPS niet alleen bij het uitvoeren van onderzoek. Belangrijk onderdeel is de beoordeling of methodes daadwerkelijk kansrijk zijn voor toepassing in de praktijk. Op deze manier moeten innovaties sneller toepasbaar zijn op jouw bedrijf.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

"Beoordeeld wordt welke methodes daadwerkelijk kansrijk zijn voor toepassing in de praktijk."

Uitvoerder: Vertify
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €1.568.000
BO €240.000
LOOPTIJD
2020- 2023
Icon theme gewasbescherming
Icon crops all