PPS | Duurzame graszaadteelt in een duurzame akkerbouwrotatie

Een duurzame en weerbare graszaadteelt, als onderdeel van een duurzame akkerbouwrotatie, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaat, de biodiversiteit en aan kringlooplandbouw. Het telen van graszaad wordt ecologisch, agronomisch en economisch gezien steeds aantrekkelijker. Onderzoek is nodig om de teelt verder te verbeteren. Dit project berekent de duurzaamheid van de graszaadteelt en bekijkt de mogelijkheden voor organische mest. Ook de toepassing van mechanische onkruidbestrijding is onderdeel van het onderzoek. Tot slot bekijkt het project welke mogelijkheden graszaadteelt biedt om de biodiversiteit te verhogen en wat de rentabiliteit is van de teelt als onderzochte maatregelen worden uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Delphy

TOTAAL €361.800
BO €0
LOOPTIJD
'22
'27