PPS | Evolutie naar de volgende generatie duurzame landbouwsystemen

De Nederlandse landbouw staat voor grote duurzaamheidsuitdagingen, met name op het vlak van milieubelasting, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en sociaal-maatschappelijke acceptatie. De huidige productiesystemen kunnen maar beperkt verbeterd worden. Samen met de sectoren glastuinbouw en melkveehouderij gaat de akkerbouw op zoek naar nieuwe concepten en toepassingen waarmee een doorbraak gerealiseerd kan worden. Strokenteelt biedt kansen om licht, water en mineralen beter te benutten en ziekten en plagen beter te beheersen. Dit vraagt echter wel om innovatieve en economisch haalbare technologieën.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €2.160.000
BO €120.000
LOOPTIJD
'20
'23