PPS | Evolutie naar de volgende generatie duurzame landbouwsystemen (AGROS)

Akkerbouwer_drone_1047_BOAkkerbouw

De Nederlandse landbouw staat voor grote duurzaamheidsuitdagingen, met name op het vlak van milieubelasting, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en sociaal-maatschappelijke acceptatie. De huidige productiesystemen zijn maar beperkt te verbeteren. Samen met de sectoren glastuinbouw en melkveehouderij gaat de akkerbouw op zoek naar nieuwe concepten en toepassingen die een doorbraak kunnen realiseren. Strokenteelt biedt kansen om licht, water en mineralen beter te benutten en ziekten en plagen beter te beheersen. Dit vraagt echter wel om innovatieve en economisch haalbare technologieën.

Projectwebsite: agros-smartfarming.nl

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €2.160.000
BO €120.000
LOOPTIJD
2020 - 2023
Icon theme vitale teelt
Icon crops all