PPS | FAB+

Groenbemester_Phaceliametbij_1039 BO Akkerbouw

Om de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, kan gebruik worden gemaakt van functionele agrobiodiversiteit (FAB). Daarmee worden natuurlijke vijanden gestimuleerd, wat bijdraagt aan een weerbaar teeltsysteem. Het vraagt om een juiste implementatie van groenstroken. Dat kunnen kruidenrijke akkerranden zijn of FAB-stroken, maar ook bloemenstroken of graspaden. Welke specifieke plantensoorten vragen lokale omstandigheden? Welke intensiteit is daarbij nodig? En hoe moeten aanvullende (teelt)maatregelen hierop afgestemd worden? Onderzoek is nodig om functionele agrobiodiversiteit succesvol in te zetten.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €840.000
BO €34.000
LOOPTIJD
2019- 2022
Icon theme gewasbescherming
Icon crops all