PPS | Gewasrestenmanagement tegen ziekten

Klepelen_groenbemester_1023_BOAkkerbouw

Gewasresten zijn voor veel veroorzakers van ziekten en plagen een ideale plek om te overleven. Om de ziektedruk via deze route te verlagen, is meer inzicht nodig. Hoe groot is de overleving van ziekteverwekkers op gewasresten in een periode dat er geen waardplanten worden geteeld? Wat is het effect van cultuurmaatregelen op de overleving en vermeerdering? Wanneer door de juiste maatregelen ziekteverwekkers minder kans krijgen om op gewasresten te overleven en te vermeerderen, zal de ziektedruk afnemen. Dit kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken en verhoogt de kwaliteit van jouw gewas.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €320.000
BO €160.000
LOOPTIJD
2020- 2023
Icon theme gewasbescherming
Icon crops all