PPS | Gewasrestenmanagement tegen ziekten 2.0

Ziekteverwekkers (schimmels) van de aardappel en bladvlekkenziekten in suikerbiet kunnen overleven in gewasresten. Dat toonde de vierjarige PPS | Gewasrestenmanagement tegen ziekten aan. Het vervolgonderzoek PPS 2.0 gaat weer een stap verder. Het brengt in kaart of deze schimmelpathogenen kunnen overleven in een achtjarige rotatiecyclus van de PPS Akkerbouw op Zand 2.0. Het onderzoek richt zich op schimmels zoals Alternaria in aardappelen en wortelen, Cercospora in suikerbiet en Botrytis in uien.

De PPS onderzoekt ook hoe telers deze pathogene schimmels in plantenresten kunnen beheersen. Het onderzoek richt zich op mechanische bewerking, behandelingen met micro-organismen en toepassingen van reststromen. Deze twee laatste behandelingen kunnen zorgen voor bioactieve verbindingen die de schimmelpopulatie afbreken. Het doel van alle methoden is om de ziektedruk voor en tijdens het teeltseizoen te verminderen.

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €1.160.000
BO €200.000
LOOPTIJD
2024 - 2028