PPS | Grip op wratziekte

Aardappelen_sorteren_1037_BOAkkerbouw

Sinds de uitbraak van een nieuw type wratziekte in Noord-Nederland maken akkerbouwers zich grote zorgen. Bij vondst van de schimmel Synchytrium endobioticum kan op het perceel twintig jaar lang geen aardappelteelt plaatsvinden. Bovendien lijken de huidige resistente rassen niet bestand tegen het nieuwe pathotype 38.

Deze publiek-private samenwerking (PPS) beoogt grip te krijgen op wratziekte door alternatieve strategieën te vinden om verspreiding en doorontwikkeling van pathotypen tegen te gaan. Dat gebeurt door genetisch en genoomonderzoek naar dit pathotype. De PPS onderzoekt bovendien praktische mogelijkheden om binnen twintig jaar weer veilig aardappels te telen, bijvoorbeeld door het versneld uitzieken van de grond.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Wratziekte. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

TOTAAL €920.000
BO €80.000
LOOPTIJD
2023 - 2026
Icon theme gewasbescherming
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato