PPS | Groenbemesters

Groenbemesters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam nutriënten- en bodembeheer. Bij een ondoordachte keuze kunnen ze echter ook als katalysator voor bodemziekten fungeren. Juist daarom is meer inzicht in de effecten van groenbemesters van belang. Hoe kunnen ze ingezet worden om de bodem weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen? Met het telen van de juiste gewassen wordt nuttig bodemleven actief, waarmee de weerbaarheid van de bodem een boost krijgt en ziekteverspreiding voorkomen wordt. Dit project werkt aan een praktisch toepasbare beslisboom die u voorziet van een geïntegreerd groenbemesteradvies.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

De belangrijkste resultaten en een link naar diverse eindproducten zijn te vinden op de website van Wageningen University & Research.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food

TOTAAL €1.036.000
BO €30.000
LOOPTIJD
2019 - 2023