PPS | Groenbemesters

Groenbemesters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam nutriënten- en bodembeheer. Bij een ondoordachte keuze kunnen ze echter ook als katalysator voor bodemziekten fungeren. Juist daarom is meer inzicht in de effecten van groenbemesters van belang. Hoe kunnen ze ingezet worden om de bodem weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen? Met het telen van de juiste gewassen wordt nuttig bodemleven actief, waarmee de weerbaarheid van de bodem een boost krijgt en ziekteverspreiding voorkomen wordt. Gewerkt wordt aan een praktisch toepasbare beslisboom die u voorziet van een geïntegreerd groenbemesteradvies.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €1.036.000
BO €30.000
LOOPTIJD
'19
'22