PPS | Groenbemesters II

Groenbemesters zijn een onmisbare schakel in de robuuste kringlooplandbouw. Ze voorkomen de uitspoeling van nutriënten, leggen koolstof vast, verbeteren de bodemstructuur en dragen bij aan vergroening en biodiversiteit.

Hoewel groenbemesters al een vaste plek hebben in het bouwplan, leven er bij akkerbouwers nog veel vragen. Hoe maak ik van een groenbemester een bouwsteen van weerbaar telen? Hoe is de interactie tussen de groenbemester en de bodembiologie en bodemstructuur? Hoe voorkom ik dat ziekten en plagen zich vermeerderen? Wanneer moet ik de groenbemester onderwerken?

Deze PPS zoekt de antwoorden, zodat akkerbouwers de voordelen van groenbemesters maximaal kunnen benutten.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

TOTAAL €2.272.000
BO €540.000
LOOPTIJD
2023 - 2027