PPS | Grondige aanpak bodemplagen

Het streven naar een verduurzamingsslag richting kringlooplandbouw gaat gepaard met minder en gerichtere inzet van gewasbeschermingsmiddelen, meer groenbemesterteelt en minder intensieve grondbewerking. Een groot risico is dat bepaalde bodemplagen daarmee toenemen, evenals de schade die zij veroorzaken. Het gaat met name om ritnaalden, emelten, wortelduizendpoten en ondergrondse springstaarten. Deze zijn gerelateerd aan bodemkwaliteit en aan landuitwisseling met veehouders. Een toekomstbestendige aanpak van deze bodemplagen vraagt om nieuwe plaagbeheersingsconcepten. Dit project werkt aan een toolbox met maatregelen waarmee u als akkerbouwer een populatie bodemplagen kan beheersen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, Vertify en IRS
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

Zie ook: projectpagina's bij Wageningen University & Research en Vertify

TOTAAL €1.360.000
BO €190.000
LOOPTIJD
2022 - 2026