PPS | Innovatieve emissieloze toedieningstechnieken 4.0

Uw gewas moet optimaal beschermd worden. Dat behoeft toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, maar die moeten dan wel zoveel mogelijk op het gewas terecht komen. Gewerkt wordt daarom aan effectieve toedieningsmethoden die emissies naar de lucht, de bodem en het oppervlaktewater tot een minimum beperken. Dat betekent nieuwe innovatieve technologieën inzetten voor het toedienen van middelen en gebruik maken van precisie- en sensortechnologie voor toepassing op de juiste plaats en tijd. Een effectieve dosering levert een flinke besparing op het middelengebruik enerzijds en de milieubelasting anderzijds. Met uiteindelijk een optimale bescherming van uw gewas.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €2.070.000
BO €50.000
LOOPTIJD
'20
'23