PPS | Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand 2.0

Om duurzamer te kunnen telen, is een integrale aanpak nodig. Zo’n aanpak leunt op de vijf pijlers van Integrated Crop Management (ICM): gewasdiversiteit, robuuste rassen, duurzaam bodembeheer, gerichte bestrijding en monitoring & evaluatie. Deze PPS werkt aan een succesvol weerbaar en economisch haalbaar teeltsysteem op zandgronden, waarbij telers minder afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen.

De PPS 2.0 is een vervolg op het gelijknamige project dat liep van 2020 tot en met 2024. Deze PPS bouwt voort op de geboekte successen en pakt de gevonden knelpunten aan. Vraagstukken zijn onder meer de beheersing van bodemschimmels, nematoden, coloradokever, trips, Cercospera, Phytophthora infestans en Alternaria. Voor deze ziekten en plagen zoekt het project naar de juiste actiedrempels en beheersstrategieën met elicitors, micro- en macro-organismen. Voor onkruidbeheersing zet het project in op teelt- en fysische maatregelen. Communicatie over de resultaten is een belangrijk onderdeel van PPS 2.0.

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research (WUR)

Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Projectpagina WUR: Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand

TOTAAL €3.660.000
BO €840.000
LOOPTIJD
2024 - 2028