icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

PPS | Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen

Bodem_1064_BO Akkerbouw

Een betere bodemkwaliteit draagt bij aan de ziektewerendheid van het gewas dat geteeld wordt. Maar welke organische producten kun je inzetten om bepaalde ziekten en plagen buiten de deur te houden? Meer inzicht is nodig, zodat ondernemers hun organischestofmanagement kunnen optimaliseren. Het structureel verbeteren van de bodemkwaliteit draagt tevens bij aan de vruchtbaarheid en biodiversiteit van de bodem, de structuur en het watervasthoudend vermogen. Dat maakt u als teler op termijn minder afhankelijk van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research (WUR)
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

Projectpagina WUR: Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid

TOTAAL €475.000
BO €75.000
LOOPTIJD
2020- 2022
Icon theme bodem
Icon crops all