PPS | Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen

Een betere bodemkwaliteit draagt bij aan de ziektewerendheid van het gewas dat geteeld wordt. Maar welke organische producten kun je inzetten om bepaalde ziekten en plagen buiten de deur te houden? Meer inzicht is nodig, zodat ondernemers hun organischestofmanagement kunnen optimaliseren. Het structureel verbeteren van de bodemkwaliteit draagt tevens bij aan de vruchtbaarheid en biodiversiteit van de bodem, de structuur en het watervasthoudend vermogen. Dat maakt u als teler op termijn minder afhankelijk van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €475.000
BO €75.000
LOOPTIJD
'20
'21