PPS | Tolerantie aaltjes

Sommige aardappelrassen zijn vatbaar voor Aardappelmoeheid (AM) door aardappelcysteaaltjes zonder dat een hoge infectiegraad gepaard gaat met veel oogstverlies. Deze tolerantie voor aaltjes is een belangrijke eigenschap, omdat een bodemplaag als AM moeilijk uit te roeien is.

Dit onderzoek, waarbij een groot aantal veredelingsbedrijven is betrokken, zoekt naar fundamentele kennis van de genetische en moleculaire basis voor aaltjestolerantie in planten. Daardoor krijgen veredelingsbedrijven meer grip op dit fenomeen. Met die kennis kan ziektetolerantie in veredelingsprogramma’s in de toekomst een plek krijgen.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak AM. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €571.429
BO €8.000
LOOPTIJD
2018 - 2022