PPS | Milieu-indicator gewasbescherming

Gewasbescherming_1095_BOAkkerbouw

De milieulast door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen, dat is een breed gedragen wens. Het vraagt om een objectieve milieu-indicator die in beeld brengt wat de effecten zijn van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu en de biodiversiteit. Deze indicator moet de impact van een teelt op een eenduidige en transparante manier berekenen. Als teler kunt u deze milieu-indicator gebruiken om keuzes te maken voor het inzetten van maatregelen en middelen om uiteindelijk de milieulast te minimaliseren. Daarnaast zal deze indicator inhoudelijk bijdragen aan het maatschappelijk debat over gewasbescherming en zorgen voor consistentie in de uitvoering van het beleid.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, CLM
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €670.000
BO €25.000
LOOPTIJD
2019- 2022
Icon crops all