PPS | Moleculaire karakterisering Ditylenchus dipsaci

Uiengewas_1048 BO Akkerbouw

Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) zorgen steeds vaker voor problemen in de akkerbouw en zijn een bedreiging voor het ontwikkelen van weerbare teeltsystemen. Er bestaan wereldwijd meer dan twintig rassen stengelaaltjes, maar in hoeverre ze te beheersen zijn met vruchtwisseling is onbekend.

Dit project ontrafelt de waardplantenstatus van de stengelaaltjesrassen die in Nederland voorkomen. Daarmee wordt het mogelijk om duurzame vruchtwisselingsschema’s op te stellen, perceelsspecifieke teeltadviezen te geven en tijdig fytosanitaire maatregelen te nemen. Bovendien kunnen we met de informatie gericht en efficiënt testen en veredelen op resistente waardplanten. Het onderzoek wordt samen met Uireka uitgevoerd.

Deze PPS is onderdeel van Plan van Aanpak | Ditylenchus dipsaci. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €568.000
BO €236.000
LOOPTIJD
2021- 2024
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops onion