PPS | Nederlandse Baktarwe

Binnen de graan-, meel- en broodketen is er een sterke behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in de productie van baktarwe. Sinds de oorlog in Oekraïne is die behoefte verder gegroeid. Het onderzoek sluit bovendien aan op de Nationale Eiwitstrategie, die tot doel heeft om de komende jaren de zelfvoorzieningsgraad van plantaardige eiwitten te vergroten. Brood is immers een belangrijke bron voor onze dagelijkse eiwitbehoefte. Om ervoor te zorgen dat er meer Nederlands brood met graan van eigen bodem komt, moeten verschillende kritieke knelpunten op diverse plaatsen in de keten opgelost worden.

Twintig partijen uit alle schakels van de graan-, meel- en broodketen hebben binnen deze PPS de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk deze knelpunten aan te pakken. Er worden verschillende routes bewandeld die in samenhang worden uitgevoerd om uiteindelijk tot een betere en constantere bakkwaliteit van Nederlandse tarwe te komen. Zo moet een ketenanalyse leiden tot een gedragen vergoedingssysteem voor de baktarweteelt dat recht doet aan de extra risico’s en inspanningen van telers. Ook een betere kwaliteitsbeoordeling is onderdeel van het project. Die moet zorgen voor voldoende grote en uniforme partijen tarwe met ruim voldoende bakkwaliteit.

De ambitie is helder: we gaan voor Nederlands graan. Duurzaamheid en voedselzekerheid vormen daarbij het uitgangspunt.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €3.600.000
BO €142.000
LOOPTIJD
2023 - 2028