PPS | Nederlandse brouwgerst met toekomst

Granen_ochtendlicht_1097_BOAkkerbouw

In Nederland geteelde zomergerst wordt voornamelijk als brouwgerst ingezet. Hoewel gerst een waardevol rustgewas is, is het areaal de laatste twintig jaar afgenomen. De teelt levert akkerbouwers namelijk een te laag saldo op. Toch zijn er nieuwe kansen voor deze teelt, omdat brouwers steeds meer behoefte hebben aan regionaal en duurzaam geteelde brouwgerst. Deze PPS zet in om de teelt van gerst toekomstbestendig te maken.

Onderdeel van het project zijn een ketenanalyse, levenscyclusanalyse (LCA) en saldovergelijking. Die moeten aanknopingspunten bieden om het aandeel Nederlandse brouwgerst in de keten te vergroten. Ook onderzoek naar een nog duurzamere teeltstrategie en het optimaliseren van de kwaliteit van brouwgerst voor vermouting en bierproductie zijn onderdeel van het project.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Hoofdfinanciers: Topsector Agri & Food en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

In de media

TOTAAL €3.059.000
BO €80.000
LOOPTIJD
2024- 2028
Icon theme verdienmodel
Icon crops wheat