PPS | Op weg naar een systeemaanpak van Fusarium in aardappelen

Fusarium is een belangrijk knelpunt in de ontwikkeling van een weerbaar teeltsysteem. Vooral in aardappelen zorgt de bodemschimmel voor schade aan de plant en de knol. Een extra complicatie is dat er vele Fusarium-soorten zijn, waarvan onbekend is welke waar actief zijn.

Deze PPS ontwikkelt strategische kennis over welke Fusarium-soorten waar in Nederland aanwezig zijn en wat de belangrijkste en meest ziekteverwekkende soorten zijn. Ook de vraag hoe Fusarium zich verspreidt, is deel van het onderzoek. Deze kennis vormt de basis van een duurzame strategie tegen Fusarium in een weerbaar teeltsysteem. In deze PPS bundelen vele partners hun krachten.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

TOTAAL €744.000
BO €200.000
LOOPTIJD
2023 - 2026