PPS | Precisielandbouw 4.0

Trekker_GPS_1025 BO Akkerbouw

Een datagedreven landbouw dichterbij brengen, dat is het beoogde doel van de PPS Precisielandbouw 4.0. Daarmee kan het project een grote impuls geven aan verduurzaming van de sector. Het project moet een gezamenlijke basis leggen voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ gebruik van data in de open teelten en agrifoodketens in Nederland. Wat is daar voor nodig en welke initiatieven en deeloplossingen zijn er al? In de eerste fase wordt een brede inventarisatie gemaakt om vervolgens de stap te zetten naar het ontwerpen en gebruiken van een data-infrastructuur. Dit moet leiden tot een verbeterde datapositie van de boer en slim datagebruik tussen bedrijven en in de ketens.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €361.000
BO €40.000
LOOPTIJD
2019- 2023
Icon theme technologie
Icon crops all