PPS | Precisielandbouw 4.0

Een datagedreven landbouw dichterbij brengen, dat is het beoogde doel van de PPS Precisielandbouw 4.0. Daarmee kan een grote impuls gegeven worden aan verduurzaming van de sector. Gezamenlijk moet een basis gelegd worden voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ gebruik van data in de open teelten en agrifoodketens in Nederland. Wat is daar voor nodig en welke initiatieven en deeloplossingen zijn er al? In de eerste fase wordt een brede inventarisatie gemaakt om vervolgens de stap te zetten naar het ontwerpen en gebruiken van een data-infrastructuur. Dit moet leiden tot een verbeterde datapositie van de boer en slim datagebruik tussen bedrijven en in de ketens.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €361.000
BO €30.000
LOOPTIJD
'19
'20