PPS | Preventie SRP in pootaardappelen

Aardappelveld_1087_BOAkkerbouw

Besmetting met de bacterie soft rot Pectobacteriaceae (SRP) is één van de belangrijkste ziekten in de pootaardappelteelt. Een gewas gegroeid uit schone miniknollen (PB1) kan al tijdens het groeiseizoen zwaar besmet raken, afhankelijk van plaats en weersomstandigheden. Over de infectiebronnen en de transmissieroutes die hiervoor verantwoordelijk zijn, is slechts beperkte kennis aanwezig.

Deze publiek-private samenwerking (PPS) onderzoekt welke bronnen - aardappelgewassen, grond, onkruiden, regenwater - de bacterie verspreiden. Ook de zogenaamde transmissieroutes zijn deel van het onderzoek, net als de vraag of suikerbieten en groenbemesters een rol spelen in de overleving en transmissie van de bacterie. Deze nieuwe kennis kan het risico op SRP-infecties van pootaardappelen beperken.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Erwinia. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, NAK

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

TOTAAL €604.000
BO €255.000
LOOPTIJD
2023 - 2026
Icon theme gewasbescherming
Icon crops potato