PPS | Preventie verspreiding rotbacteriën tijdens oogst

Aardappelen_sorteren_1037_BOAkkerbouw

Zachtrotbacteriën veroorzaken jaarlijks €20 tot 30 miljoen schade in de teelt van pootaardappelen. Verspreiding lijkt vooral tijdens de oogst plaats te vinden. In welke mate spelen het afharden en verwonden van de knol een rol bij het ontstaan van infecties? Hoe lang kunnen de bacteriën op oogstmachines overleven? Wat is het effect van reiniging en desinfectie van machines? Dit project onderzoekt deze en andere zaken. Met de resultaten kunt u als teler de benodigde hygiëne- en teeltmaatregelen nemen en hiervoor een kosten-batenanalyse maken.

Dit project is onderdeel van Plan van Aanpak | Erwinia.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €340.000
BO €170.000
LOOPTIJD
2020- 2021
Icon theme gewasbescherming
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato