PPS | Preventie verspreiding rotbacteriën tijdens oogst

Zachtrotbacteriën veroorzaken jaarlijks 20 tot 30 miljoen euro schade in de teelt van pootaardappelen. Verspreiding lijkt vooral tijdens de oogst plaats te vinden. In welke mate spelen het afharden en verwonden van de knol een rol bij het ontstaan van infecties? Hoe lang kunnen de bacteriën op oogstmachines overleven? Wat is het effect van reiniging en desinfectie van machines? Deze en andere zaken worden onderzocht binnen de PPS Preventie verspreiding rotbacteriën tijdens de oogst. Met de resultaten kunt u als teler de benodigde hygiëne- en teeltmaatregelen nemen en hiervoor een kosten-batenanalyse maken.

Deze PPS is onderdeel van het Plan van Aanpak Erwinia. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €340.000
BO €170.000
LOOPTIJD
'20
'21