PPS | Ralstonia

De bacterie Ralstonia pseudosolanacearum is in 2022 in Nederland in het oppervlaktewater aangetroffen. Deze zogenaamde quarantaine-bacterie veroorzaakte in 2015 grote schade in de rozenteelt en bleek ook mogelijk agressief te zijn voor aardappelen en groente- en fruitgewassen. Bovendien is deze verwant aan een bacterie die de afgelopen decennia bruinrot in aardappelen veroorzaakte.

Deze publiek-private samenwerking (PPS) genereert kennis over de biologie van de bacterie Ralstonia pseudosolanacearum (fylotype I). Onderzoek moet inzicht geven hoe de bacterie overleeft, wat het risico is op transmissie via water of schimmelsporen en welke waardplanten deze heeft. Die kennis vormt de basis voor maatregelen die verspreiding van de bacterie en besmetting van akkerbouw- en tuinbouwgewassen moeten tegengaan.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

TOTAAL €1.000.400
BO €120.000
LOOPTIJD
2023 - 2026