PPS | Regeneratieve landbouw

Een nieuw, circulair en regeneratief landbouwsysteem is noodzakelijk om bij te dragen aan de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent een landbouw waarbij het gebruik van het ecosysteem (bodem, water en biodiversiteit) in balans is met de teruggave. Wat betekent dat voor de grondgebonden sectoren in Nederland, waaronder de akkerbouw en melkveehouderij? Hoe ziet de situatie er in 2050 uit? Dit project schetst verschillende routes die een brede toepassing van circulaire en regeneratieve landbouw mogelijk maken.

Kijk voor meer informatie op de website regenerativefarming.nl.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €2.380.000
BO €40.000
LOOPTIJD
2018 - 2022