PPS | Regeneratieve landbouw

Een nieuw, circulair en regeneratief landbouwsysteem is noodzakelijk om bij te dragen aan de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent een landbouw waarbij het gebruik van het ecosysteem (bodem, water en biodiversiteit) in balans is met de teruggave. Wat betekent dat voor de grondgebonden sectoren in Nederland waaronder de akkerbouw en melkveehouderij? Hoe ziet de situatie er in 2050 uit? Er zullen verschillende routes geschetst worden die een brede toepassing van circulaire en regeneratieve landbouw mogelijk maken.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €2.380.000
BO €40.000
LOOPTIJD
'18
'22